Samtalsmottagningen

Möter du som yrkesverksam unga killar mellan 15-25 som använt eller använder sig av våld får du gärna kontakta oss eller be killen kontakta oss. Vi vet att tröskeln för att söka stöd kan upplevas som hög för många killar. Vi ringer gärna upp från oss. Det går även bra att du som yrkesverksam, eller annan stödperson, följer med på första mötet. Vi träffar killarna individuellt, 45-60 minuter per samtal. De tre första samtalen är bedömningssamtal då vi lär känna varandra och undersöker om samtal på vår mottagning är en lämplig insats. Därefter upprättar vi en plan utifrån killens behov och önskemål.

Urvalskriterier och uteslutningskriterier under testperioden

Eftersom vi just nu pilottestar vår metod har vi begränsat urval- och uteslutningskriterier något. Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer.

Vi gör riskbedömningar

Vi är utbildade i riskbedömningsinstrumentet ERASOR.

Vad är våld?

Vi har en bred definition av våld; fysiskt (till exempel slag, sparkar och stryptag), sexuellt (allt från tjatsex till våldtäkt), psykiskt (hot, makt och kontroll) eller verbalt (ryktesspridning, kränkningar). I våra samtal utforskar vi tillsammans med killen alternativa sätt att hantera situationer där han tidigare använt våld.

Denna insats bygger på ett förhållningssätt grundat i Response Based Practice där våld ses som ett aktivt val. Därmed ser vi också att det är möjligt att förändra beteenden och välja annorlunda. Det går att läsa mer om Organisationen MÄN och vår värdegrund på vår hemsida www.män.se.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer eller om du vill göra en förfrågan.

Ring eller sms:a: 0762-65 32 65

Mejl: mottagning@killar.se