För yrkesverksamma

Här finns information om vår samtalsmottagning samt aktuellt och användbart material för dig som möter killar och unga män i ditt arbete och/eller liv.

Vill du beställa material från oss helt kostnadsfritt? info@killar.se

Samtalsmottagningen

Möter du som yrkesverksam killar och unga män mellan 15-25 år som har problem med sina när relationer? Då får du gärna kontakta oss eller be killen kontakta oss. Vi vet att tröskeln för att söka stöd kan upplevas som hög för många killar och unga män. Vi ringer gärna upp från oss.

Killar om våld

I den här rapporten ger vi en anonymiserad inblick i de berättelser om våld som vi får höra i vår stödchatt på Killar.se, både från våldsutsatta och våldsutövande killar och unga män.

Killar om psykisk ohälsa

I den här rapporten från 2022 ger vi en anonymiserad inblick i de berättelser om psykisk ohälsa, självskada och suicid som vi får höra i vår stödchatt på Killar.se.

Samtal med killar om porr och samtycke

En handbok för professionella som möter killar och unga män i sitt arbete kring hur du kan föra samtal om porr och samtycke. Syftet med handboken är att uppmuntra, inspirera, och ge stöd till dig som möter unga så att du kan ta samtalet om porr.