Porr

Oallugat mis deaivvadit porrain dahje mis leat jurdagat dan birra, muhto eat bálljo humát dan birra. Don soaittát háliidit diehtit eanet dahje ipmirdit movt porra váikkuha dutnje ja movt earáide šaddá?

Dus soitet guovttelágán dovdut porra dáfus, sihke ahte orro gelddolaš ja heahpat? Soaittát háliidit onaneret muhtin dihto porrii, muhto orro seammás boastut? Dahje soaittát jurddašit mii veahkaváldin lea ja gokko miehtama rádji lea porras. Dus lea vuoigatvuohta oažžut máhtu maid dárbbašat vai sáhtát mearridit gokko du rádji manná ja dovdat gokko earáid rájit mannet.

Mii lea porr?

Porr lea dávjá filmmat ja govat olbmuin geat dahket seksuálalaš daguid kamera ovddas. Danin soaittát jurddašit ahte porr oahpaha seksa, ja muhtin ládje dieđusge dahká maid dan. Porra goitge ii oahpat mii vuogas seksa lea juste dutnje. Porrbuvttadeaddjit, namalassii olbmot geat mearridit mii galgá dáhpáhuvvat kamera ovddabealde, ráhkadit filmmaid ja govaid maid sii jáhkket johttit buoragit, vai sii sáhttet dinet ruđa. Dat lea oainnat industriija mii vuovdá gálvvu. Porrbuvttadeaddjit eai beroš movt don veaját dahje movt sii geat leat kamera ovddabealde vedjet, mii lea okej dahje ii, eaige gokko du dahje ovttage iežá rádji manná. Olbmot geaid oainnát porras leat dávjá bággejuvvon dahkat áššiid maid eai hálit.
Porr vuosiha dávjá veahkaváldima. Dábálaš porra vuosiha dávjá bártni gii mearrida nieidda badjel, gii galgá dahkat visot maid bárdni sihttá. Sáhttá dovdot ahte leat gáibádusat ahte galgá háliidit dahkat seamma go porras. Muhto dat ii leat duohta! Don soaittát geahččat porra mas it jáhke leat veahkaváldima dahje mii vuosiha iežágo bártni ja nieidda. Sáhttá buorre diehtit ahte vaikko geahčat iežálágán porra, de dat goitge ii vuosit vuoiggalaš gova das makkárat gorudat galget leat iige movt seksa lea vuohkkaseamos dutnje. Dávjá luibmet porras jitnosit, sis anašit guhká ja visot orro hui álki. Soaittát iežat buohtastahttit daiguin ja dovdat iežat heajubun go anášat? Loga eanet seksa birra dás. Jus dávjá geahčat porra, de sáhttá dat váikkuhit dasa movt don veaját dahje du jurdagiid gokko du dahje iežáid rájit ja miehtan mannet. Dat sáhttá vahagattit du ja iežáid du lahkosis. Čále midjiide namaheamet du jurdagiin porra birra, mii guldalit ja veahkehit du jurddašallat.

Dábálaš jearaldagat porra birra

Dá leat muhtin dábálaš jearaldagat maid oažžut porra birra.

Porra hutká njuolggadusaid movt seksa galgá leat, sihke iežainat ja earáiguin. Vaikko it soaitte hálidit iežáiguin geahččalit dan maid oainnát porras, de sáhttá porra goitge váikkuhit movt don oainnát iežat ja earáid. Aggressiiva ja garra porra sáhttá guhká bissut du siste, vaikko it hálitge, ja dat sirdá rájiid das mii du mielas lea okej. Eanas porra ráhkaduvvo stuora porrfitnodagain mat hálidit dinet ruđa. Sii eai beroš das ahte porra galgá leat vuogas buohkaid mielas. Sii geat leat mielde porras dávjá eai leat doppe daningo ieža hálidit dan, ja siiguin meannudit hejot. Dus lea vuoigatvuohta guorahallat iežat seksuálitehta, muhto ilmmá ahte vahágahttá du dahje iežáid. Porra ii galgga mearridit mii seksa lea ja movt dat galgá čađahuvvot.

Oallugat mis jurddašit ná! Lea dábálaš heahpanit, muhto goitge joatkit geahččat. Oallugat ohcalit porra daningo dan lea álki gávdnat ja addá himuid. Muhto mađi eanet geahčat porra dađi stuorát riska lea ahte buohtastahtat iežat singuin geat leat porras ja oaččut dihto gova movt anášeapmi galgá dáhpáhuvvat. Dat ii leat vuoiggalaš du iige iežáid vuostá! Go dus leat dát jurdagat, de sáhttá leat buorre alddát jearrat: Movt dovdo go geahčat porra? Movt dovdo maŋŋel? Makkár jurdagiid oaččut das movt seksa galgá dáhpáhuvvat maŋŋel go leat geahččan porra? Livččiigo mihkke iežá go porra maid sáhtášit geahččalit?

Mun veaján hejot iežan porrgeahččama geažil, movt galggan heaitit?

It leat áidna. Oallugat čállet midjiide chattes daningo vedjet hejot ja háliidit heaitit geahččamis porra. Soapmásat čállet ahte sii gehččet eanet áigodagain go vedjet hejot ja go soitet dovdat ahte iežá áššit eallimis stressehit sin, iežát muitalit ahte porrgeahččan lea dahkan ahte sis lea váttis garrat porra haga. Jurddašala manin don háliidat heaitit ja makkár dilálašvuođain don dávjjimusat geahčat porra, sáhtátgo daid háviid eará dahkat? Čális áinnas midjiide jus háliidat ságastit eanet das movt dát váikkuha juste dutnje!