Veahkaváldin ja loavkideapmi

Givssideapmi, áitin, olggušteapmi, fasttes kommentárat ja fasttes geahčastagat. Vearredagut, eahpedáhtolaš nudesat, govvejuvvot álás mielas vuostá ja seksuála veagalváldin. Čievččasteamit, časkimat, čoddagii dollen, ”máhkašdoarrun” ja illasteapmi. Gávdnojit ollu vuogit movt nuppi bávččagahttá. Muhtimiidda leat dakkárat oassin eallimis. Earát eai soaitte obanassiige dovdat dán. Muhtin bártnit gillájit dáid ja muhtimat vahágahttet iežáid. Hui oallugat dovdet soapmása gii gillá.

Mii hupmat dávjá bártniiguin geat gillájit dahje vahágahttet ja mii leat hárjánan gullat lossa muitalusaid. Dávjá lea váttis ságastit dáid birra, muhto mii lohpidit ahte veahkeha guhkit áiggi badjel. Min chattas sáhtát ságastit buot lágan jearaldagain veahkaváldima olis. Leat áibbas namaheapme ja mii doarjut du. Du dihte leat mii maiddái dás min ságastallanvuostáiváldimis, gos nuvttá sáhtát ságastit kuráhtoriin, sii ságastit dávjá bártniiguin balaheami ja veahkaváldima birra.

Gillát

Ollu bártnit gillájit juoidá mii vahágahttá sin. Sáhtát vahágahttot ovdamearkka dihte ruovttus, ustibiid olis, neahtas, ássanguovllustat dahje buot dáin báikkiin. Go don vahágahttot, de ráddjejuvvo du eallin iešguđet ládje. Oallugat jurddašit ahte lea sin iežaset sivva go šaddet gillát dakkáriid. Soaittát jurddašit jurdagiid nugo ”mun galggašin nagodit heivet dán oktavuhtii” dahje ”jus duššo in livččii nu váttis...”. Muhto, dát ii leat du sivva! Ii ovttasge leat vuoigatvuohta vahágahttit du veahkaváldimiin iige loavkidemiin!

Ii leat du sivva

Ii leat goassege du sivva jus soames bávččagahttá du. Muhto mii gullat maid ollu hutkás jurdagiid mat dis leat dan birra movt sáhttibehtet garvit gillámis dakkáriid. Nugo lásset iežas latnjii go áhčči juhká, válljet iežá geainnu ruoktot skuvllas, dadjalit juoidá suohttasa go miellalahki orro hedjoneame ja ollu eará áššit.

Dábálaš jearaldagat veahkaváldima birra

Dá leat muhtin dábálaš jearaldagat maid oažžut veahkaváldima birra.

Ieš dat balahandovdu lea oalle dábálaš. Muhtimat balahit muhtomin ja earát dovdet dán dovddu dávjá ja garrasit. Balaheapmi ii leat čadnon dasa man ráhkásnuvvan leat, dat lea dovdu mii boahtá dus alddát ja du vásáhusain. Jus don fuomášat dovddu ja duššo divttát dan leat, de dávjá unnu. Jus don balaheami vuođul ageret ja ovdamearkka dihte kontrolleregoađát guoimmát ja geahččalat mearridit geainna sus galgá leat oktavuohta, de dát dovdu dávjá lassána áiggi mielde. Šaddá maiddái váttisin leat ovttas soapmásiin gii kontrollere du. Soaittát dávjá dovdat ahte balahat, soaittát dahkan juoidá maid gáđat? Mii ságastit dávjá bártniiguin balaheami birra – sihke chattas ja min ságastallanvuostáiváldimis. Ságastallanvuostáiváldimis beasat nuvttá ságastit kuráhtoriin!

Lea hui dábálaš veadjit hejot go lea vásihan dakkár gillámuša ja dat sáhttá dagahit ovdamearkka dihte ahte oađđá hejot ja deddo. Dahje ahte jurddaša ollu illasteami birra ja soaitá dovdat ahte lea iežas sivva go ná dáhpáhuvai. Beroškeahttá makkár illasteami leat vásihan, de lea buorre muitalit soapmásii mii lea dáhpáhuvvan. Ii leat goassege du sivva go muhtin iežá lea rasten du rájiid. Chatta namaheamet minguin dahje váldde oktavuođa min ságastallanvuostáiváldimiin, mii leat hárjánan gullat váttis vásáhusaid.

Diet lea čadnon dilálašvuhtii. Jus olmmoš, geasa leat sádden gova, lea jearran dakkára, de ii leat vearrut. Muhtimat liikojit sáddet ja vuostáiváldit álásgovaid soapmásis geas leat beroštuvvan. Muhto jus lea nu ahte leat sádden dickpic soapmásii gii ii leat jearran dakkára, de ii leat ortnegis. Don sáhtát vaikko váidot ja dubmejuvvot seksuála ráfehuhttimis. Leatgo eahpesihkar háliidago muhtin olmmoš dickpic? Ale sádde!

Vahágahttit iežáid

Buohkat sáhttet dovdat movt lea iežáid loavkidit ja rastet soapmása ráji. Oallugat átnot ándagassii ja geahččalit buoridit dili go leat iežáid vahágahttán. Muhtin bártnit eai geahččal buoridit dili, baicca sáhttet bidjat ollu návccaid gáhtama čiehkat dahje vahágahttet iežáid vel eanet. Jus vahágahtát iežáid, de lea váttis doalahit dearvvašlaš oktavuođaid. Oallugat du lagasbirrasis leat de balus ahte don galggat vahágahttit sin ja de eai dovdda iežaset oadjebassan.
Lea dábálaš ahte bártnit geat vahágahttet iežáid skuvllas dahje ráhkesvuođaoktavuođas seammás ieža gillájit dakkáriid ruovttus. Mana min namaheames chattii dahje váldde oktavuođa min ságastallanvuostáiváldimiin jus balat ahte vahágahtát iežáid.

Dovdat soapmása gii gillá

Sáhttá leat váttis diehtit maid galggat dahkat jus dovddat soapmása gii gillá. Lea oalle dábálaš váivahuvvat ollu, muhto láhttet dego ii livččii mihkkege su guovdu gii gillá. Sin mielas, guđet gillájit, lea dávjá váddáseamos go sin ustibat leat jávohaga, de dovdet sii ahte leat hui aktonasat ja ahte iežát dego dohkkehit dan maid sii gillájit.
Lea ollu maid sáhtát dahkat doarjut olbmuid geat gillájit. Sáhtát doarjut sin ovdal, dallego gillájit dahje maŋŋil. Ságas minguin chattas dan birra movt sáhtát doarjut olbmuid geaid dovddat ja geat gillájit.

Váttis ságastit dan birra

Lea dábálaš dovdat ahte lea váttis ságastit daguid birra mat vahágahttet du dahje iežáid. Muhtimat ballet movt iežát galget vuostáiváldit sága. Oallugat heahpanaddet das maid leat gillán dahje movt iežáid leat vahágahttán. Muhto vásáhusat bissot, vaikko geahččalat garvit daid. Muhto vásáhusat leat goitge bissume, vaikko geahččalat vajálduhttit daid. Killar.se-siiddus leat hárjánan ságastit gilláma birra, iežáid vahágahttima birra dahje jus dovdá soapmása gii gillá, ja mii leat gergosat dasa ahte sáhttá leat váttis dutnje ságastit dain áššiin.
Vaikko ságastallamat sáhttet leat váddásat álggos, de ávkkuhit guhkit áiggis. Min chattas sáhtát ságastit buot lágan jearaldagain čadnon veahkaváldimii. Leat áibbas namaheapme ja mii eat dubme ovttage! Sáhtát maiddái deaivvadit kuráhtoriin áibbas nuvttá min ságastallanvuostáiváldimis Stockhoalmmas. Doppe fállat videoságastallamiid dutnje geas ii leat vejolašvuohta deaivvadit fysalaččat.