Bli volontär

Första steget för att bli chattvolontär på Killar.se är att fylla i denna ansökan. Vi hör av oss inom 2-3 veckor om det blir aktuellt med en kort telefonintervju!

Just nu rekryterar vi enbart till den samiska chatten (se info nedan).

Ansökan till att bli ordinarie chattvolontär för hösten är stängd. Välkommen att fylla i formuläret så kontaktar vi dig till vårens utbildningsrunda 2022.


(Svenska nedan)

Čiegus doarjjachattii (fierpmádatságastallamii) sámedievdduid váras -- ohcat eaktodáhtolaččaid

Organisašuvdna MÄN (dievddut) lea 2009 rájis jođihan doarjjachatta fierpmádagas killar.se namas. Oaivil lea leamas nuorra dievdduid muitalusaid, doarjut jurdagiin ja dovdduin ja hástalit gáržžes ipmárdusaid got galgá leat dievdun. Chatta lea oasáš viiddes doaimmas unnidit dievdduid veahkaválddi nissoniid vuostá, iežáid ja iežas vuostá ja maiddai buoridit dievdduid psyhkalaš dearvvasvuođa. Mis leat 6000--9000 ságastallamat jagis ja dárbu lea stuoris.

Máŋgasat dievdduin eai nu rahpput hálet ságastit got vedjet ja maid jurddašit. Jurdagat ráhkisvuođa, iežas goruda, seksualitehta, iešdovddu, gáibádusaid, streassa, skuvlla, iežas rátnáid ja veaga birra leat dábálaččat eallimis muhto dávjá váilo olmmoš geainna sáhttá ságastit áššis.

Golmma jahkásaš prošeavttain maid čađaheimme ovttas Sáminuorain dievdonorpmaid1 birra fuomášeimmet eanet váigatvuođaid eareliiggánit sámi dievdduide;

  • Sáhttá leat váigat sámi dievdduide/olmmái olbmáide doarjaga ohcat daningo eai dovdda luohttámuša stuoraservodaga dikšunásahusaide.

  • Sáhttá dovdot dorvvuheapmin ohcat doarjaga dikšunásahusas jos lea čanus sámi servodahkii daningo ii hálet iežas dieđihit soapmásii gii su dovdá dahje lea sohka.

Ovttas Sáminuorain ja Sámi dearvvasvuođa oahppofierpmádagain háledit álggahit čiegus doarjjachatta sámi dievdduide ja ohcat du geas lea beroštupmi leat veahkkin chattas. Ohcat danin du gii leat boarráset go 20 jagi ja geas lea sámi duogáš. Ii leat gáibádus ahte galggat máhttit lohkat ja čállit soames sámigillii, muhto jos nu lea de dat sáhttá leat ánsun du doaimmas.

Doaibman dus lea guldalit, doarjut ja ságastit jurdagiid birra nuoraiguin geat goaktadit chatta.

Min doaivu lea ahte chata lea rahpput jeavddalaččat ja guhkit áigodahkii. Boađát leat joavkkus ovttas iežá sámi chattajeddjiiguin. Oažžubehtet heaittitkeahtes bagadeami/lasseoahpu. Álggus lea mihttomearrin doallat rahpput guokte diimmu ovtta eahkeda mánus. Mánus golahat dán doibmii gaskamearálaččat sullii 3 diimmu.

Jearaldagat, válddeš oktavuođa:

  • Organisašuvdna DIEVDDUT/MÄN: andreas.abrahamsson@mfj.se dahje

    svante.tidholm@mfj.se

  • Oahppofierpmádat: sofia.kling@regionvasterbotten.se dahje inga.kuoljok@norrbotten.se

  • Sáminuorra: levi@saminuorra.org

 

Volontärer sökes till anonym stödchatt för samiska killar

Organisationen MÄN har drivit en stödchatt online på killar.se sedan 2009 med syfte att lyssna på unga killars berättelser, stötta i tankar och känslor och utmana trånga normer om hur en ska vara som kille. Chatten är en liten del i ett stort arbete för att minska mäns våld mot kvinnor, mot andra och mot sig själva samt att främja psykisk hälsa hos killar. Vi har årligen 6000–9000 samtal och behovet är stort.

Många killar upplever svårigheter med att tala om hur de mår och vad de tänker. Tankar kring relationer, sin kropp, sexualitet, sex, identitet, krav, stress, skola, sina vänner, sin familj är vanligt att ha, men det saknas ofta någon att prata med om det.

I ett treårigt projekt som gjordes tillsammans med Sáminuorra om killnormer[1] kom det fram ytterligare svårigheter för just samiska killar;

  • Det kan vara svårt för samiska killar/män att söka stöd för att de inte känner förtroende för majoritetssamhällets vårdinstanser. 

  • Det kan kännas otryggt att söka stöd från vårdinstanser med koppling till det samiska samhället för att en inte vill lämna ut sig till någon som kanske känner en eller är släkt med en.

 

Tillsammans med Sáminuorra och Kunskapsnätverket för samisk hälsa vill vi nu öppna en anonym stödchatt för samiska killar och söker dig som har intresse av att bemanna chatten. Vi söker därför dig som är över 20 år och har samiskt ursprung. Det är inget krav att du kan läsa eller skriva på något av de samiska språken, men är så fallet kan det vara en tillgång i ditt bemötande. 

Din uppgift är att lyssna, stödja och bolla tankar med de ungdomar som vänder sig till chatten.

Vår förhoppning är att chatten är öppen med regelbundenhet och över lång tid. Du kommer ingå i en grupp tillsammans med andra samiska chattare och få handledning/fortbildning kontinuerligt. Målsättningen är till en början att ha öppet en kväll i månaden, två timmar. Tidsåtgången för uppdraget blir i snitt ca 3h/månad. 

För frågor, vänligen kontakta

(1) läs mer här http://www.samer.se/5592 och titta här https://www.youtube.com/watch?v=ko5pQ0wFVks

 


För att bli volontär behövs vissa krav för att du ska kunna göra ett bra jobb och att de som kontaktar oss känner sig trygga och säkra. Därför behöver du som volontär läsa våra positionspapper, samt policys i samband med att du skickar in din ansökan. Vi behöver även ta del av ditt belastningsregister.

För att bli volontär på Killar.se behöver du vara medlem i MÄN. Om du inte är medlem ännu kan du bli det här: http://mfj.se/blimedlem

Våra policys och postionspapper: 

Positionspapper antirasistisk värdegrund

Etisk policy

Positionspapper kring porr och prostitution

Beställ utdrag från belastningsregistret:

För att beställa ditt egna utdrag ur belastningsregistret klickar du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/